Om jag vet vart jag vill, ges jag alla möjligheter att nå dit

 

Jag heter John, är 26 år och kommer från Frölunda här i Göteborg. I takt med att jag närmade mig slutet på mastern Lärande och Ledarskap vid Chalmers, där jag fått en examen som civilingenjör och en examen som ämneslärare i matematik och teknik, började funderingar över framtiden gro i mig. Efter att jag fått kontakt med en rekryterare på Nexer Tech Talent presenterade de en mängd spännande uppdrag för mig, hela processen gick väldigt snabbt. Jag bjöds in till Saab för en intervju och blev presenterad för det som avdelningen arbetade med, nämligen militära markradarsystem.

Jag har numer rollen som Verifieringsingenjör på Saab vilket inkluderar resor till hela världen där vi testar olika produkter som ska levereras till kund. Detta är ett praktiskt arbete där vi arbetar med att integrera alla delsystem till en helhet och i många fall lära kunden hur dessa kan användas. Arbetet medför ett stort ansvar då vi arbetar under hög sekretess. Via mitt konsultuppdrag hos Nexer Tech Talent har jag ett brett nätverk med andra duktiga kollegor som jag ofta träffar via luncher, quiz och andra aktiviteter som företaget anordnar. Jag är anställd av Nexer Tech Talent en inledande period innan jag går över till kunden – om det känns bra för alla parter såklart, annars fortsätter jag som anställd hos Nexer Tech Talent. Detta är en stor trygghet, även under osäkra tider.

Det jag uppskattar främst hos Nexer Tech Talent och i arbetet ute hos Saab är att om jag vet var någonstans jag vill, ges jag alla möjligheter att nå dit. I mitt arbete har jag löpande utbildningar för att jag ska få de verktyg jag behöver, som kunskaper om intranät, interna procedurer och kunskaper om våra produkter och hur de fungerar. Tillsammans med mina chefer hos Nexer Tech Talent och Saab har vi tillsammans gjort en plan framåt och har regelbundna avstämningar för att fullfölja planen. För mig innebar Nexer Tech Talent en motorväg i karriären och såhär i efterhand ser jag det tydligt; man når längre om man delar framgången med varandra!

John-small

John
Verifieringsingenjör på Saab via Nexer Tech Talent