Earn your wings hjälper Jeppesen att lyfta

Jeppesen är ett dotterbolag till Boeing, ett av världens ledande bolag inom flygindustrin med över 160 000 anställda i 70 länder, i Göteborg arbetar 400 personer. Företaget utvecklar och marknadsför avancerade mjukvarulösningar för bland annat schemaläggning och bränsleoptimering till flygbolag. De har utvecklat flera nya metoder och algoritmer för att lösa stora och komplicerade optimeringsproblem. 

Utmaning

Varje dag jobbar teamen på Jeppesen för att överträffa sig själva och hjälpa flygbolag att göra detsamma. Det är en väldigt spännande marknad där företaget spelar en viktig roll. Jeppesen var i behov av att trygga tillväxten och även föryngra sig för att framtidssäkra specialistkompetenser inom IT och programmering.

Lösning

Tech Talent utformade ett talangprogram för unga akademiker inom IT och R&D, med stor spridning av kompetenser. De områden som stod i fokus var mjukvaruutveckling, optimering, support och projektledning. Rekryteringseventet attraherade över 80 kandidater! Efter kodtester, logiktester, personanalyser, slutbetyg och intervjuer valdes kandidater ut och presenterades för Jeppesen. 

Resultat

14 unga talanger erbjöds plats i talangprogrammet, som fick namnet Earn Your Wings. Talangerna får en unik chans till en bra start på karriären och personlig utveckling. I programmet varvas arbete med utbildning, mentorskap, coachning och sociala aktiviteter.  

Jeppesen har fått hjälp att attrahera eftertraktad kompetens på kandidatmarknaden som efter programmets slut kan erbjudas anställning hos företaget.

HUR SKA JEPPESEN VÄXA I FRAMTIDEN?

Hör Peter Andersson, VD på Jeppesen Sverige, berätta om sin plan för framtiden.

HubSpot Video
Pernilla_johansson_bw

Vill du veta mer?

Pernilla Johansson

Vice VD, Göteborg
+46 703 996 706
pernilla.johansson@nexergroup.com