FUTURE SKILLS PROGRAM SÄKRAR FRAMTIDSKOMPETENS

Det råder akut kompetensbrist i Sverige, där det enligt IT&Telekomföretagens nya kompetensrapport saknas 70.000 IT-kunniga fram till år 2024. Flera företag vittnar om hur svårt det är att rekrytera personal, särskilt till viktiga framtidsområden. Digitaliseringen är vår tids största game changer, och två av de mest eftersökta framtida kompetenserna är AI och cybersäkerhet. AI och autonoma system förutspås leda till en fjärde industriell revolution, samtidigt som cyberattacker blir allt vanligare. Behovet av framtidskompetenser är stort och efterfrågan ökar.

Som ett av Sveriges ledande företag inom digitalisering kan vi bidra och vara en del av lösningen. För att hjälpa svenska företag att framtidssäkra sin kompetens startar vi i partnerskap med Microsoft ett accelerationsprogram – Future Skills program.

VI ACCELERERAR FRAMTIDA TALANGER

I talangprogrammet Future Skills Program använder vi Nexer Tech Talents och Microsofts experter för att utbilda våra talanger inom AI och cybersäkerhet. Teori varvas med praktisk erfarenhet i uppdrag ute hos de kundföretag som ingår i programmet. Vi rekryterar och utbildar talangerna, som efter 12 månader går att anställa. Även efter programmet finns våra experter tillgängliga för att coacha talangerna i deras nya vardag. Det första programmet startar i början av 2021.

– Vi vill ta till vara på den otroliga potential som vi har i Sverige och säkerställa tillgång på framtidens kompetens. Som ett stort bolag i teknikens framkant har vi tillgång till ledande experter och vi vet vilka kompetenser som behövs. Vi kan bistå med den nya kompetensen och på så vis bidra till framgång hos våra kunder och tillsammans säkra att Sverige snabbare tar en framträdande position inom AI och cybersäkerhet.

Pernilla Johansson, vd Nexer Tech Talent.

– Genom digitalisering stärks individers, företags och samhällets möjligheter att göra Sverige världsledande. Näringslivet måste dock snabbt säkra rätt kompetenser för att kunna mobilisera utvecklingen inom nya områden såsom AI och cybersäkerhet. I en tid där ständigt lärande spelar allt större roll krävs utbildningar som snabbt aktiverar den arbetskraft som kan bygga framtidens digitala lösningar. Det är där Skill Up Sweden och det nya utbildningssamarbetet medNexer Tech Talent blir viktiga byggstenar.

Hélène Barnekow, vd Microsoft i Sverige.

Microsoft-logo_rgb_c-gray

BEHÖVER DITT FÖRETAG FRAMTIDSKOMPETENS?

Pernilla Ambratt

PERNILLA AMBRATT

Business Unit Manager, Göteborg
+46 703 01 52 36
pernilla.ambratt@nexergroup.com


Daniel_SV

DANIEL GYLLENSPARRE

Business Unit Manager, Stockholm
+46 702 08 27 92
daniel.gyllensparre@nexergroup.com

Kontakta oss