Värderingar

Promising Future

Som en kompass leder oss vår vision om en bättre morgondag till att ständigt hitta nya bättre lösningar. Det spelar ingen roll om det gäller utmaningar för kunder, för medarbetare eller för vårt gemensamma samhälle i  Sverige och andra platser i världen. Att använda vårt tekniska kunnande och vår passion för att nå vår vision –  det är drivkraften för oss som arbetar på Nexer.

Put your heart in it and make it happen!

Vi har ett gediget tekniskt kunnande och gör skillnad för våra kunder genom stort engagemang. Vi arbetar framåt för att hitta nya lösningar och våra värdeord är ”Passion & Execution ” och det genomsyrar hela verksamheten.

Vi känner stort engagemang och kraften i detta blir ännu större tack vare vårt samarbete inom hela Nexer Group. Vi kännetecknas av att vi bryr oss om varandra, våra kunder och vår omvärld. Kort sagt, vi har passion för det vi gör och vi är handlingskraftiga. Det är därför Nexer gör skillnad.

Likabehandling – en självklarhet

Nexer är en arbetsplats där alla ska känna sig trygga. Att alla ska behandlas lika är en självklarhet. Därför säger vi nej till alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Våra värderingar utgår från jämställdhet och vi har nolltolerans mot nedsättande skämt, diskriminerande jargong, mobbning och kränkande agerande eller uttalande på jobbet. Detta gäller för alla, oavsett roll eller position. Tillsammans tar vi ansvar för att vår arbetsplats och alla medarbetare, kunder, partners och leverantörer ska känna sig välkomna hos oss.

Vi har sedan länge en Likabehandlingspolicy där vi även beskriver hur vi arbetar för att förhindra ojämlik behandling och hur vi agerar om det skulle uppstå.

Som komplement till Likabehandlingspolicyn finns en övergripande likabehandlingsplan (jämställdhetsplan) med mätbara mål och konkreta åtgärder, vilken uppdateras årligen. Som stöd för den årliga uppdateringen av likabehandlingsplanen innehåller denna policy, förutom riktlinjer, även ett antal exempel på konkreta åtgärder.

  • Checklista som hjälp för att förtydliga våra värderingar.
  • Onboarding-material för nya medarbetare.
  • Diskutera frågan i ledarskap- och chefsutbildningar.
  • Inkluderande kultur när vi utvecklar kommunikation och digitala tjänster i dialog med våra kunder.
  • Dialog med partners och leverantörer.
  • Forum för en levande och hållbar diskussion mellan medarbetarna.

Nexer anser att anställdas villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter inom hela företaget inte ska påverkas av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning/identitet, funktionsvariation eller trosuppfattning.